skip to Main Content
Projecte "Maleta viatgera"
NoticiaMaleta01

 

El projecte de La Maleta Viatgera sorgeix de la Comis­sió Escola Inclusiva perquè pensem que és necessari fer visible i sensibilitzar la resta d’alumnes i famílies en relació als nens que presenten dificultats o necessitats educatives especials (NEE).

Aquests alumnes amb NEE es troben a la nostra esco­la, són companys de classe dels nostres fills i estudien, cadascú al seu ritme, les mateixes matèries, i compar­teixen espais, emocions i relacions. Anys enrere molts d’aquests nens anaven a una escola especial i no es feia inclusió educativa. Creiem que moltes famílies des­coneixen aquesta política educativa actual i de vegades no entenen què li passa al company del seu fill.

Davant de la diversitat no podem tancar els ulls. Tots i cadascun de nosaltres som diferents i al mateix temps som iguals.

La maleta doncs està pensada com una eina que arribi a les cases dels alumnes per tal que se’n parli entre tots. Els llibres que conté i que el vostre fill o filla porten a casa són per a què pares, mares, àvies, avis i tothom de l’entorn dels nens els llegeixi, els mirin i en parlin.

Els llibres han estat triats pels mestres de l’escola, per nivells i amb una temàtica que tractés la diversitat des d’una òptica optimista amb un missatge final.

També afegim una llibreta en la que cada família pot escriure, dibuixar o expressar les sensacions, idees i comentaris que la lectura dels llibres hagi despertat o provocat, des dels més petits de la casa fins als més grans, tots hi tenen cabuda.

Cada nen disposarà de la maleta setmanalment ha­vent-la de retornar a l’aula per tal que se l’emporti el company següent. Per suposat que hi ha total llibertat per part del tutor/a de donar-li l’ús que més enllà del nostre objectiu cregui que en pot fer.

Tot això no hagués estat possible sense la bona pre­disposició de la direcció de l’escola que s’ha mostrat oberta a acollir tot el projecte, millorar-lo i organitzar-lo per iniciar la roda de maletes viatgeres de cada aula.

Pretenem que aquest projecte contribueixi a formar ciu­tadans més sensibles i responsables i a crear, en defini­tiva, un món millor per a tots.

Traductor »
Back To Top