skip to Main Content

Pla d’obertura del centre. Setembre 2020

PLANOL DISTRIBUCIÓ ENTRADES ESCOLA[13333]

Ja podem tobar al web de l’escola el Pla d’obertura del centre, així com la versió per descarregar de tots els documents necessaris per fer els següents tràmits:
– Autoritzacions sortides curs 20-21
– Autorització arribar sol/a
– Autorització sortir sol/a
– Autorització d’ús d’imatge
– Autorització d’administració de medicaments.

L’escola La Llacuna del Poblenou presenta a quest Pla provisional en base a les Instruccions per al curs 2020-2021 publicades el 30 de juny de 2020 i que es complementen
amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, publicat el 3 de juliol de 2020.

Traductor »
Back To Top