skip to Main Content
Música infantil
Musica_pagina

Contacte

Email: extraescolarslallacuna@gmail.com

Horaris

Dimarts de 16.30 a 17.30h (P3, P4 i P5)

A qui va dirigit

P3, P4 i P5 (1 grup per curs)

Descripció de l'activitat

Donat que la música és un llenguatge amb el quals ens expressem i comuniquem, ja des del naixement esdevé un element clau per a l’infant per tal de relacionar-se amb l’entorn que l’envolta i per ajudar-lo a crear-se una imatge d’ell mateix. Així doncs la seva presència en l’etapa dels 0-6 anys es concep no només com una font de sensibilització musical, sinó com un mitjà d’expressió i de comunicació, com una eina per al desenvolupament de la percepció auditiva i com un estímul per a la creativitat. En definitiva, podem afirmar que la música afavoreix el desenvolupament integral de la persona a nivell cognitiu, emocional, afectiu i físic.

Durant aquests cursos, respectant sempre el ritme de cada infant i de manera rigorosa però lúdica a la vegada, introduirem els nens i nenes en el món musical, per després a companyar-los en l’estudi d’un instrument. El nostre principal objectiu és que gaudeixin de i amb la música i que aprenguin que amb ella podem aconseguir fantàstiques coses.

En resum, posarem a l’abast dels infants els materials i estímuls necessaris per potenciar la seva expressivitat i creativitat i així puguin treure tot e l potencial que tenen.

A P5 Roda d’instruments: El Taller de P5 es divideix en tres trimestres. Seguint els conceptes treballats a P3 i P4, i fent servir la mateixa metodologia, en cada un d’ells treballaran una de les famílies d’instruments, el vent fusta i metall, la corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i la guitarra. Amb aquesta roda pretenem que els alumnes puguin experimentar ells mateixos el gaudi de tocar un instrument. Ho faran a nivell elemental però serà el motor primari per a que puguin tenir una noció mínima de les diferents famílies a l’hora d’escollir un instrument musical per tocar durant els següents anys.

Preu mensual

Socis AFA:       31,00€

No socis AFA: 38,50€

Empresa organitzadora

Escola de Música Àngels Casas

Traductor »
Back To Top