skip to Main Content
Instrument i llenguatge musical
instrument

Contacte

Email: extraescolarslallacuna@gmail.com

Horaris

De dimarts a divendres de 12.30 a 15.00h. Horaris individuals a concretar amb EMAC.

A qui va dirigit

De 1r a 6è

Descripció de l'activitat

La pràctica instrumental (a partir de 1r de primària) és el que dóna significat a l’aprenentage musical en si, i es convertirà en l’eix principal durant tot el procés formatiu de l’alumnat.

Des d’un bon principi, tenint en compte l’edat de l’alumne i respectant sempre el seu ritme, es procurarà que adquireixi ràpidament una certa autonomia en la pràctica de l’instrument tenint en compte el rigor en la producció del so, la tècnica específica, l’expressivitat musical i la disposició corporal. De la mateixa manera, es procurarà que l’alumne prengui consciència de la importància del treball regular a casa. Tot això es durà a terme sense oblidar que, des dels inicis, els alumnes han de gaudir de la música i divertir-se tot descobrint un llenguatge fins ara desconegut per ells.

A mida que van evolucionant, s’intensificarà el grau de perfeccionament dels objectius citats anteriorment per tal d’augmentar la destresa amb el propi instrument. Com a part del procés d’aprenentatge i seguint l’ideari de l’EMAC, s’animarà l’alumne a formar part d’alguna de les agrupacions per tal de poder gaudir del fet musical en grup i, a la vegada, valorar l’esforç personal com a resultat col·lectiu.

Preu mensual

El preu depèn de la durada de les classes; el preu incorpora també les classes de llenguatge musical col·lectiu que es fan els dilluns al migdia a la mateixa franja horària (excepte pels alumnes de primer que els hi dona el mateix professor d’instrument a la classe individual).

Instruments 1r (1⁄2 hora instrument a la setmana)

Socis AFA: 53€

No socis AFA: 66,25€

Instruments de 2n a 6è

A) 1 hora de llenguatge musical grupal+ 1⁄2 hora setmanal instrument

Socis AFA: 75€ / No socis AFA: 93,75€

B) 1 hora de llenguatge musical grupal+ 3/4 hora setmanal instrument

Socis AFA: 95€ / No socis AFA: 118,75€

C) 1 hora de llenguatge musical grupal + 1 hora setmanal instrument

Socis AFA: 115€ / No socis AFA: 143,75€

D) 1⁄2 hora setmanal instrument + llenguatge musical (15 m individuals)

Socis AFA: 77€ / No socis AFA: 96,25€

E) 1h Combos (agrupacions musicals )

Socis AFA: 27€ / No socis AFA: 33,75€

Empresa organitzadora

Escola de Música Àngels Casas

Traductor »
Back To Top