skip to Main Content
COVID-19-image_1_1000x600

Situació COVID-19

Degut a l’actual situació de pandèmia per la COVID-19 el Comitè Tècnic del Pla PROCICAT ha elaborat el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius, que estableix les bases per tal que el curs es pugui reprendre amb les màximes garanties. Es basa principalment en l’organització entorn a grups
de convivència estables, en les mesures de prevenció personal i en el control dels símptomes.

Adaptant-nos a aquesta normativa, hem elaborat els protocols d’actuació que s’hauran de seguir a l’espai migdia que compren la franja horària que va de les 12.30h a les 15h i inclou el menjador i en les activitats de lleure que hi pasen abans i després.

Resum dels protocols generals del menjador

Al menjador, els monitors i les monitores encarregats han de tenir una cura especial a l’hora de coordinar els àpats de l’alumnat, mantenint totes les mesures d’higiene i prevenció possibles.

1) Ventilació

  • S’han de mantenir les portes i finestres obertes, amb fluxos creuats perquè l’aire es renovi constantment. Si no és possible, cal ventilació prèvia i posterior d’1 hora i de 10-15 minuts entre torns.

2) Neteja i desinfecció

  • Cal garantir la neteja i la desinfecció de taules, cadires, taulell d’autoservei i altres superfícies de contacte freqüent.

3) Entrades i sortides dels infants al menjador

  • S’han de fer de manera ordenada, evitant les aglomeracions i la coincidència d’infants als accessos.

4) Durant l’àpat al menjador

  • L’alumnat ha de rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després de l’àpat (evitant aglomeracions).
  • S’ha de vetllar perquè l’alumnat es mantingui en grups, a una distància de 2 metres i, sempre que sigui possible, assignant-los el mateix lloc.
  • L’ús de la mascareta s’ha de mantenir fins que els infants estiguin asseguts als seus llocs respectius. Llavors han de guardar la mascareta en una bossa de tela o de paper, sempre amb les mans netes.
  • Al final de l’àpat no és recomanable que els infants retirin ells mateixos el plat i els coberts. Si ho fan, ha de ser de manera esglaonada.

Documentació

Enllaços d'interès

Traductor »
Back To Top