skip to Main Content
COVID-19-image_1_1000x600

Situació COVID-19

Degut a l’actual situació de pandèmia per la COVID-19 el Comitè Tècnic del Pla PROCICAT ha aprovat les mesures que s’han de complir en la realització d’activitats extraescolars. Adaptant-nos a aquesta normativa, hem elaborat els protocols d’actuació que s’hauran de seguir en les activitats extraescolars que tenen lloc a la nostra escola.

Per participar a les activitats és indispensable que les famílies presentin la declaració responsable que trobareu més avall.

Requisits de participació a les activitats

Es permet la participació en les activitats extraescolars sempre que es compleixin les següents condicions:

1) Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora de compliment de les condicions per participar en les activitats.

2) No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 i no haver estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 10 dies anteriors a la realització de l’activitat:

  • No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.
  • No estar exclòs d’assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada a la COVID-19.

Documentació

Enllaços d'interès

Traductor »
Back To Top