skip to Main Content
Comissió d’Educació Feminista
AnimImago_BIBLIOTECA_400X400

Què fem?

La Comissió d’Educació Feminista la formem un grup de mares amb ganes d’aportar una mirada de gènere a l’AFA i a l’escola.

Ens encarreguem d’organitzar activitats, xerrades i altres propostes per acompanyar els infants i les seves famílies a créixer d’una manera més igualitària, equitativa i justa per a tothom. El nostre objectiu és anar trencant esquemes i maneres de fer que la societat patriarcal en què vivim ens imposa, que crea desigualtats, tensions i injustícies.

Com ho fem?

La nostra intenció és  visibilitzar les desigualtats de gènere que afecten tant homes com dones de totes les edats, i donar alternatives educatives a les famílies per anar construint una societat més justa per als infants.

Fem xerrades d’acompanyament a l’educació afectivosexual, xerrades d’acompanyament a la pubertat i a la sexualitat, i proposem llistes de contes i llibres que visualitzin els valors femenins i donin suport al creixement lliure d’estereotips de gènere que empoderin les nenes i proposin noves masculinitats.

Aportem a altres comissions una mirada de gènere transversal en totes les propostes de l’AFA.

Mensualment comuniquem les nostres valoracions a la Junta de l’AFA i els aportem idees.

Algunes activitats fetes:

  • Xerrada “Com acompanyar la sexualitat dels infants”, a càrrec d’Anna Salvia (psicòloga en educació i salut sexual)
  • Xerrada “Acompanyament en la sexualitat”, adreçada a famílies amb infants d’entre 8 i 12 anys, a càrrec d’Anna Salvia (psicòloga en educació i salut sexual)
  • Llista de contes i llibres que trenquen estereotips de gènere
  • Accions de comunicació en dies clau.

Contacte

Traductor »
Back To Top